+31651261553 sandra@langsdelinie.nl

Het valt op dat veel mensen tegen dingen zijn. Als je iemands mening ergens over vraagt, krijg je dan ook vooral te horen waar iemand het niet mee eens is en maar weinig waar mensen het wel mee eens zijn. Tijd om hier eens wat dieper op in te duiken en te bekijken of tegen iets zijn ook nut heeft.

Tegen zijn als begrip.

Sinds ik volop bezig ben met leefstijl- en vitaliteit ben ik me bewust geworden van het belang en het effect van mindset. Om blijvend meer energie te krijgen en te behouden is het belangrijk om een energie verhogende mindset te hebben. Je mindset is de sleutel van het slagen van al je inspanningen.  Hoe jij denkt en voelt met betrekking tot een bepaald onderwerp, je energie,  is vaak bepalend voor het behalen van je doel en je levensgeluk. In mijn interesse naar slaap dook ik in het begrip “ergens voor-zijn” of “ergens tegen-zijn” en ontdekte ik het verschil tussen positiviteit en negativiteit en dat we dat in de volksmond totaal verkeerd gebruiken. Want slaapproblemen hebben alles te maken mindset.

Negativiteit gaat over het ontbreken van bepaalde zaken, positiviteit gaat over de aanwezigheid van bepaalde zaken. Makkelijker gezegd, negativiteit is kijken naar wat er niet is, positiviteit is kijken naar wat er wel is. Als je positief bent, betekent dat dus niet dat jij de hele tijd als een blij ei door het leven gaat. Het betekent eigenlijk dat jouw focus ligt op wat er allemaal is in jouw leven. Als je negatief bent, betekent dat op zijn beurt niet dat jou met een permanente frons en een regenwolkje boven je hoofd rondloopt. Het betekent dat je vooral focust op wat er ontbreekt en daardoor zal je zien wat beter kan.

Bijvoorbeeld als we kijken naar een begrip als vrijheid, dit kan je zowel positief als negatief benaderen. Negatieve vrijheid is de afwezigheid van belemmeringen, positieve vrijheid is de aanwezigheid van kansen. Ze lijken misschien een beetje hetzelfde te zeggen, maar de focus is compleet anders! Denk maar eens na wat je zelf zou doen als jij de opdracht zou krijgen om in je leven belemmeringen weg te nemen, zou je dan andere dingen doen als wanneer je de opdracht zou krijgen om kansen te creëren?

Tegen zijn als antwoord.

Als iemand je dus vraagt waar je voor bent en je antwoord met iets waar je tegen bent, geef je een negatief antwoord op een positief gestelde vraag en dus geef je antwoord op een andere vraag. Toch doen we dit maar al te vaak! Als je iemand vraagt van wat voor muziek die houdt, dan hoor je toch vaak: “Nou, niet van metal/hiphop/trance enz.” Of als je vraagt waar iemand op gaat stemmen, dan is het antwoord snel: “Niet op die ene partij in ieder geval!”

Als je het mij vraagt, is dat antwoord zelfs helemaal geen antwoord. Het geeft je namelijk maar een miniscuul beetje informatie en er blijft eigenlijk meer open dan dat er nu duidelijk is. Laat het me je duidelijk maken met een voorbeeld. Stel, jij vraagt mij waar ik naartoe ga op vakantie en ik antwoord: “Niet naar Malta.” Dan blijft toch zo’n beetje de hele wereld over als optie? Ik ontwijk dan gewoonweg jouw vraag terwijl het lijkt alsof ik antwoord geef, maar eigenlijk weet je nu nog niets. Het enige wat je doet is één optie elimineren en er ontelbaar veel open houden.

Waarom tegen iets zijn niet helpt.

Waarom antwoorden mensen dan zo vaak met waar ze tegen zijn? Omdat tégen iets zijn makkelijker is uit te leggen dan vóór iets zijn. Als je namelijk voor iets bent, dan heb je erover na moeten denken en dan heb je een alternatief nodig. Denk maar aan een vergadering, het is veel makkelijker om tegen de ideeën van anderen te zijn dan zelf met een alternatief te komen. Je hebt vast wel eens gewerkt met iemand die altijd overal tegen was, maar zelf nooit met enig goed alternatief komt. Dat helpt niet.

Daarnaast is er nog iets vreemds aan de hand met tegen iets zijn. Veel mensen die tegen iets zijn, willen datgene waar ze tegen zijn de wereld uit helpen. Vaak simpelweg omdat ze denken dat door datgene waar je tegen bent uit te roeien, je eigen leven beter wordt. Toch gaat dit heel vaak fout. Kijk maar eens naar de wereldgeschiedenis hoe vaak mensen hebben gevochten tegen onderdrukking en dat ze na de overwinning niet wisten wat ze aan moesten met het land. Dat komt omdat je volle focus ligt bij het uitroeien (tegen zijn) in plaats van het opbouwen (voor zijn). Opbouwen is helaas alleen veel moeilijker dan uitroeien.

Wees in plaats van tegen iets, voor iets.

Als je tegen iets bent, dan ben je ook voor iets. Het kost even een paar denkstappen extra en wat moeite om te ontdekken waar je voor bent, maar het helpt wel om je taalgebruik aan te passen naar datgene waar je voor bent. Als je namelijk voor iets bent, dan ben je concreet, dan krijg je mensen mee die ook zo denken en dan werk je ergens naartoe. Je zegt wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt. Denk hierbij aan het voorbeeld wat ik eerder gaf over op vakantie gaan.

Je zult zien dat je makkelijker met alternatieven kunt komen als je eenmaal gaat bedenken waar je voor bent en wanneer je gaat focussen op het positieve zal je zien dat er meer mensen en initiatieven zijn die hier ook voor zijn. En het leukste is ook nog dat het alles mag zijn waar jij voor bent, er zijn zoveel mensen op de wereld en er zijn zoveel verschillende initiatieven dat er altijd wel aansluiting te vinden is.

Kortom, wanneer we allemaal de moeite doen om te ontdekken waar we voor zijn, dan kunnen we beginnen met kijken naar oplossingen waar we naartoe willen en dan kunnen we echt gaan bouwen.